Print

LASTE VASTUVÕTT LASTEAEDA

Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse Rakvere haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi infosüsteem) või linnavalitsuses kohapeal. 
 
Rakvere linna hariduse peaspetsialist Vilja Messer.
vilja.messer@rakvere.ee   
Lai 20, kabinet 104                  
Tel: 322 2336 või 5563 0200                                
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00
 
Rakvere linnavalitsuse 16. mai 2016 a määrus nr 5
„Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“  https://www.riigiteataja.ee/akt/419052016015
 
Vajalikku info leiate Rakvere haridusteenuste haldamissüsteemist ARNO 

  

 
 
 
 

doIT