Print

 
TERVIST EDENDAVA LASTEAIA PÕHIMÕTTED
 
Rakvere Triinu Lasteaed kuulub alates 2011a Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.
Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Oluline on ka lastega töötavate täiskasvanute teadlikkuse ja motivatsiooni tõstmine.
Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. 
 
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervise-edendamine-lasteaias
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik
 

 

 
 

doIT