Print
PROJEKTI „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“ TUTVUSTUS
 
Alates 2007. aastast juhib organisatsioon Red Barnet lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks”, milles keskendutakse 3−8aastastele lastele.
 
MTÜ Lastekaitse Liidu projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“alustas pilootprojektina 2010 aastal 10-s Eesti  lasteaias, kaasates igast lasteaiast 2 lasterühma. 
Lasteaiad, kes liitusid:
Haapsalu Lasteaed Vikerkaar, Elva Lasteaed Murumuna, Kohtla – Järve Lasteaed Kirju- Mirju, Rakvere Lasteaed Triin, Tallinna Allika Lasteaed (vene õppekeelega), Tallinna Linnupesa Lasteaed, Tallinna Padriku Lasteaed, Tallinna Paekaare Lasteaed, Tallinna Lasteaed Pallipõnn, Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed.
 
PROJEKTI EESMÄRGID:
 
Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma
koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks mudilastel olema pagas, mille abil saada hakkama klassiruumi eriliste sotsiaalsete suhetega.
 
Kiusamisvastase programmi põhipunktid:
• Täiskasvanud vastutavad laste seas toimunud kiusamise eest
• Ennetusstrateegiad
• Valmisolekustrateegiad
• Kiusamisvastase töö uus sihtgrupp – kiusamise pealtvaatajad
• Lastekoosluste areng, mida iseloomustab sallivus, austus, hoolivus ja julgus
Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid  halbades käitumismudelites. "Kiusamiseks vabaks" projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.
 
Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:
 
1. Sallivus - näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.
2. Austus - suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
3. Hoolivus - näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu - nii endast nooremate kui omavanuste vastu.
4. Julgus - jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema õigluse vastu.
 
 5 olulist nõuannet vanemale:
 
1. Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma erinevate lastega.
2. Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).
3. Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.
4. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma.
5. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest
 
 
Meie lasteaias on tänaseks projektiga liitunud Piilu, Sipsiku, Naksitrallide, Pipi, Lotte ja Lepatriinu rühm. Teised rühmad on kasutusele võtnud mõningaid elemente, mis tunduvad head kasutada.
 
Projekti koostööpartnerid on: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eelkoolipedagoogika osakond.
 
 LISAKS  LOE:   http://kiusamisestvabaks.ee/
 

doIT