Print

HEA ALGUS

 

HEA ALGUSE programm keskendub laste ettevalmistamisele iseseisvaks õppimiseks ja põhineb arvamusel ning usul, et lapsed arenevad paremini, kui nad ise on veendunud õppimise vajalikkuses.

Hoolikalt planeeritud keskkond julgustab last arvamust avaldama, algatama ja looma. Lapsed õpivad valikuid tegema ja vastutama. Lapsele ei anta ainult valmis teadmisi, vaid austatakse teda kui loovat mõtlejat. Lapsi innustatakse tegutsema ja valikuid tegema. Kogetud eduelamus aitab last tunnetada end võrdväärsena teiste seas. Nii ei teki tal vastumeelsust õppimise vastu, sest õppimiseks on mäng.

Töökorralduse omapäraks on iga päeva alustamine hommikuringiga - saadakse teadmine, mis ootab päeval ees, kuidas kus ja millega on võimalik tegeleda. See annab igale lapsele võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete väljaütlemiseks ja teiste kuulamiseks. 

Hea alguse metoodikal töötav lasteaiarühm kujutab endast aktiivset õpikeskkonda. Rühmaruum on jagatud tegevuskeskusteks, mille avariiulitelt saab laps iseseisvalt võtta tegutsemiseks vajalikke vahendeid. 

  • Kunstikeskus julgustab lapsi arendama ja avastama oma loovust, ergutab suhtlemist, arendab motoorikat ja intellektuaalseid oskusi.
  • Ehituskeskuses õpivad lapsed ehitades: arvutamine, mõõtmine, konstrueerimine, loovus, probleemide lahendamine, keskendumine, meeskonnatöö, üksteisega arvestamine.
  • Kokanduskeskuses toitu valmistades õpitakse koostööd tegema, teistega jagama ja tunnetama erinevate meeltega (lõhnad ja maitseid). Lisaks õpitakse erinevaid matemaatilisi mõisteid ja tegevusi (kaalumine, mõõtmine).
  • Loovmängukeskuses on kostüümid, riided ja muud esemed, mis ergutavad matkima ümbritsevas elus nähtut ja proovima erinevaid rolle. See keskus muutub vajadusel ja nädala teemat arvestades haiglaks, poeks, politseijaoskonnaks, juuksurisalongiks ja paljuks muuks põnevaks.
  • Kirjaoskuskeskuses/ Lugemispesas on lastel võimalus vaadata raamatuid, mängida näpunukkudega, harjutada kirjutamist ning lugemist ja kuulata jutte. Lapsi ergutatakse tegema ise raamatuid ja lugusid välja mõtlema.
  • Teaduskeskuses asuvad mängud ja vahendid nuputamiseks, matemaatiliste mõistete õppimiseks, looduse õppimiseks ja avastamiseks.  

Lisaks loovad ja mõtlevad õpetajad ise välja tegevusteks vajalikke keskusi. Kasutatakse näiteks muusika-, vee-, liiva-, lego ja palju muid huvitavaid keskusi. 

 

 

 

doIT