Print

Lasteaia moto: Terve laps on rõõmus ja enesekindel!
 
Rakvere Triinu Lasteaias on  12 rühma, mis  pakuvad vanematele erinevaid võimalusi. Meil on 2 tasandusrühma, 1 sobitusrühm ja 9 aiarühma, millest 6 töötavad Hea Alguse programmi alusel. 
Lasteaias on 48 töötajat, kellest 32 on pedagoogid.
 • Meie missiooniks on koostöös vanemate ja professionaalsete töötajatega tervisliku ja turvalise keskonna loomine,  mis tagab lapse mitmekülgse arengu.
 • Meie  visiooniks on, et kõik meie majas väärtustavad tervist, tegutsevad üksmeeles ja eesmärgipäraselt, on avatud ja lugupidavad, julgevad unistusi teostada ning on paindlikud – lapsed saavad siin HEA AL(G)USE kooliteeks.

 

Meie lasteaias on: 

LAPS  

 • rõõmsameelne
 • sõbralik
 • uudishimulik
 • terve
 • viisakas
 • mänguhimuline

TÖÖTAJA      

 • uuendusmeelne ja avatud
 • arenev
 • lojaalne
 • kohusetundlik
 • usaldusväärne
 • toetav ja mõistev
 • tervist väärtustav

LAPSEVANEM

 • koostöövalmis
 • avatud
 • usaldav
 • sõbralik
 • tunneb lapse arengu vastu huvi
 • tervist väärtustav

LASTEAED 

 • lapsekeskne
 • turvaline
 • innovatiivne ja kaasaegne
 • erinevaid võimalusi pakkuv
 • hubane, kodune
 • tervist  väärtustav
 
 

doIT