Print

1973 aastal alustati Rakveres uue, 280- kohalise lastepäevakodu ehitamist. Maa-ala selleks eraldati Kungla, Mitšurini (praegune Seminari) ja Lembitu tänava ning Rägavere tee vahelisele alale. Nende tänavate ääres olevate majade juurde kuulusid suured aiad ja just nende asemele uus hoone kerkiski. Lasteaia õueala jäi sopiliseks ning suhteliselt väikeseks, sest ühtegi maja, kuuri ega muud abihoonet ei lammutatud, vaid piir läks vastavalt nende asukohale. Hoone oli mõeldud 8 aiarühmale ja 4 sõimerühmale.

23. veebruaril 1976 a toimus Rakvere Linna 7. Lastepäevakodu pidulik avamine.
1. septembrist 1976 a töötas majas 8 aiarühma, 2 sõimerühma ja 2 erirühma arengupeetusega lastele. Pedagoogide arv oli 28, sealhulgas juhataja, vanemkasvataja, 24 kasvatajat, muusikakasvataja ja logopeed. Teenindava personali suuruse kohta andmed puuduvad. Lastepäevakodu töötas pidevalt täiskoormusega ja järjekord lasteaeda oli väga suur. Aiarühmade nimekirjas oli kuni 30, sõimes kuni 25 last.

Erirühmadesse võeti lapsi kogu Rakvere rajoonist lasteaiakasvatajate või lastearsti soovitusel meditsiinilis- pedagoogilise komisjoni otsuse alusel. Kuni 1994 a töötasid rühmad ööpäevaringselt esmaspäevast reedeni. Siis hakati vastu võtma ainult Rakvere linna lapsi ning vajadus ööpäevaringse hoiu järele kadus. Erirühmas on alati töötanud lisaks kasvatajale ka logopeed- eripedagoog.

1990/91 a hakkas laste arv rühmades vähenema. Sel ajal halvenes järsult inimeste majanduslik olukord ja inimesed võtsid lapsed lasteaiast ära. Rühmad töötasid alakoormusega ja 1. septembrist 1991 suleti 2 rühma. Mõõnaperiood oli siiski väga lühike. 1992 suleti Rakvere 1. Lastepäevakodu ja meie maja täitus taas lastega.

1993 a otsustati lasteaedadele numbrite asemel nimed panna. Majasisesel konkursil võitis nimi "Triin". 25. novembril- kadripäeval tähistasime esimest korda pidulikult oma lasteaia nimepäeva. Samast ajast on asutusel olemas kunstnik Aili Raudsepa poolt kujundatud logo ning maja tunnuslauluks M. Wunderlichi lastelaul "Triinud".

1989 a ei olnud enam kohustust korraldada üritusi nõukogude tähtpäevade auks. Lasteaias hakati looma oma traditsioone: tarkusepäev, sügisnäitus, nimepäeva kontsert, advendiaeg, jõulupeod, rahvuslik nädal, emadepäev ja jaanituli.

1993-98 a oli kodustel lastel võimalus 2 korda nädalas osaleda lasteringi töös.

1996/97 a tegutses beebikool, paaril aastal tegutses kunstiring. 

1997- 2000 a tegutses suvine lastelaager 7-12- aastastele lastele.
 
Alates 1997 a töötavad meie lasteaias Hea Alguse rühmad. 

Meie lasteaed on Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige alates 23. märtsist 2001 a.


 

doIT